Trainingen

In een wereld in voortdurende verandering beschouwen wij het als onze missie om mensen in hun werk- en leefomgeving in balans te brengen en te houden. Dit doen we door praktische kennis aan te reiken die inspeelt op sterk veranderende werkomstandigheden en verwachtingen. Leren we mensen inzicht te krijgen in hun waarden en die te koppelen aan de waarden van hun werk- en leefomgeving. Door opleiding, training en coaching zorgen wij voor evenwicht in de balans IK – WERKGEVER – OPDRACHTUITVOERING. Door consult zorgen wij voor een gepaste integratie en implementatie. 
 
 
De Gussem  Training & Consulting kenmerkt zich als een waarden gedreven opleidings- en coaching organisatie. Flexibiliteit en engagement voor de doelstelling en waarden van de klant zorgen voor de juiste verbinding. Luisteren naar de vragen en de wensen van de klant vormt basis van een geslaagde samenwerking. Ervaring en een uitgebreide kennis resulteren in enthousiaste opleidingen, consult en coaching. Mensen begeleiden op hun weg naar een bezielende realistische manier van taakbeleving en uitvoering in tijden van verandering zit in de filosofie van al onze opdrachten. Onze tussenkomsten gaan over taken, beleving, motivatie, opdrachten, kennisniveau dus ook over de juiste balans werk  -  mens  -  privé.