Voeren van een verzuimbeleid/aanwezigheidsbeleid

Veel afwezigheid op het werk? Mogelijk is je verzuimbeleid een beetje ziekjes.

 

Als je de kostprijs cijfers bekijkt van (ziekte)verzuim en alle andere afwezigheden buiten de wettelijk toegestane, dan kijk je minstens verbaasd. Ziektes kosten bedrijven en organisaties handen vol geld. Ziektes behoren jammer genoeg tot het normale leven en functioneren van de mens. Dus hier hou je als organisatie rekening mee. Plotse afwezigheden verstoren in meer of mindere mate het functioneren van een afdeling of dienst. Op sommige plaatsen lukt het nog omdat de taken een belangrijk maar niet zo dwingend karakter hebben. Op andere plaatsen is het echt behelpen. Bovendien blijkt dat de oorzaken van ziektes soms op de werkplek liggen, dat sommige collega’s dit gedrag kopiëren of ook ziek worden door een overvloed aan taken, en dat er toch niet scherp gereageerd wordt door de verantwoordelijke. Als je ziek bent willen we dat je thuis geneest, als je echter weinig zin hebt om te werken of het goed weer is dan willen we je hier wel zien.

Deze opleiding leert je het verschil te detecteren in de soorten verzuim, afspraken te maken i.v.m. meldingswijze, de afwezige collega te ondersteunen door hem/haar op de hoogte te houden en te informeren naar de evolutie van de ziekte, enz. … .

Niet gemakkelijk als de cultuur er niet is, maar je ziet een snelle positieve evolutie in de aanwezigheidscijfers als je het juist aanpakt. Dit is geen heksenjacht maar een faire methode om de lasten gelijkmatig te verdelen.

 

Maatwerk    

Aangezien uw organisatie uniek is, zijn uw medewerkers dit ook. Elke vraag wordt dan ook op maat behandeld en aangepast aan uw doelstelling. Interactie, herkenbaarheid, praktijkgerichtheid en oefeningen komen in elke opleiding standaard aan bod.

Klik op contact voor meer informatie.

 

Doelgroep 

Alle leidinggevenden die bewust willen werken aan een positief aanwezigheidsbeleid.

 

Doelstelling 

Na deze opleiding herkennen de deelnemers met welk soort verzuim zij te maken hebben. Zij maken afspraken met medewerkers omtrent de procedures. Ze leren met welk gesprek zij hun medewerkers kunnen ondersteunen tijdens de verschillende fasen van het verzuim.

 

Competenties 

 • Door deze opleiding worden volgende competenties versterkt  :
 • verzuimbegeleidingstechnieken
 • open communiceren
 • assertiviteit
 • slecht nieuwsgesprekken voeren
 • telefonische ondersteuning geven

 

Kort overzicht mogelijke inhoud

 •  waarom een uniform en duidelijk beleid ontwikkelen en toepassen ?
 • voordelen van een aanwezigheidsbeleid
 •  de win-win situatie voor medewerker  -  collega  -  organisatie
 •  hoe de stap zetten van het verleden (ondergaan) naar het heden en de toekomst (gesprekken)
 •  de graad van verzuim is een parameter van welzijn op het werk, maar is dikwijls historisch gegroeid (voor alles is een oorzaak !)
 • soorten verzuim  :  wit, zwart, grijs
 •  hoe reageren bij elk soort verzuim ?  De aanpak per kleur verschilt.
 • hoe op een professionele, menselijke en collegiale manier de verschillende gesprekken voeren ?
 • begrip tonen voor weerstanden
 • gesprektechnieken (o.a vragen stellen, luisteren, samenvatten, doorvragen)
 • communicatiestijlen : Roos Van Leary
 • de verschillende soorten gesprekken  :                                                                              
 •      telefonisch ziektemeldingsgesprek                                                                               
 •       gesprek bij veelvuldig kort ziekteverzuim                                                                                  
 •       gesprek bij frequent ziekteverzuim                                                                                            
 •       gesprek bij langdurig ziekteverzuim                                                                                
 •      het werkhervattingsgesprek

 

 

Na deze opleiding 

 • hebben de deelnemers een duidelijk inzicht in een positieve benadering van de verzuimproblematiek
 • kennen ze de technieken om verzuimgesprekken te voeren door grondige inoefening
 • krijgen deelnemers zowel algemene als individuele tips mee
 • wordt het kort en frequent ziekteverzuim terug gedrongen
 • wordt een terugkeer na lange afwezigheid vergemakkelijkt
 • worden verzuimgesprekken constructieve gesprekken tussen leidinggevende en medewerker
 • wordt de betrokkenheid van de werknemer met zijn job versterkt
 • wordt de werknemer beïnvloed om in de toekomst de juiste keuzes te maken.

 

Methodiek

Klik hier voor methodiek en aanpak.