Train the trainer

Get trained in how to train

 In als maar meer bedrijven wordt aan de technisch betere medewerkers gevraagd om collega’s op te leiden. Met andere woorden "trainen" dus !  Een gewone vraag om te stellen maar voor de betrokken lesgever niet zo evident.  Want je wordt aangeduid als expert om je collega’s nieuwe kennis bij te brengen. Altijd een beetje louche.

Wat was nu weer de doelstelling ?  Jij kan dat goed, is het antwoord. Begin er maar aan. Als je geen ervaring hebt in het  overbrengen en aanleren van kennis heb je toch flink wat goed buikgevoel nodig om er te geraken. Of een heel praktische train-the-trainer training. Dat helpt zeker !!

Maatwerk  

Aangezien uw organisatie uniek is, zijn uw medewerkers dit ook. Elke vraag wordt dan ook op maat behandeld en aangepast aan uw doelstelling. Interactie, herkenbaarheid, praktijkgerichtheid en oefeningen komen in elke opleiding standaard aan bod. 

Klik op contact voor meer informatie.

Doelgroep  

Elke medewerker die (on)regelmatig zijn collega’s of klanten een praktische opleiding moet geven en daar de nodige bedenkingen bij heeft of het nog beter wil doen in de toekomst.

Doelstelling  

Na deze praktische opleiding ben je als trainer in staat om van de opdracht tot de evaluatie een degelijke training te verzorgen, zowel inhoudelijk als met betrekking tot je persoon.

Competenties  

Volgende competenties komen aan bod  :

 • spreken in publiek
 • lesopbouw
 • methodiekengebruik
 • trainingstechniek
 • zelfkennis als trainer.

 

Kort overzicht mogelijke inhoud  

 • de opdrachtbeschrijving
 • herformuleer de doelstelling
 • het publiek
 • de voorbereiding
 • inhoudelijke opbouw
 • middelen, materiaal
 • interactie met publiek
 • oefeningen laten werken
 • lastige deelnemers
 • evaluaties.

 

Na deze training

 • kun je je opdracht in een doelstelling omzetten
 • weet je of je een training, een opleiding of een vorming gaat geven
 • kun je inhoud en aangepaste methodiek op mekaar afstemmen
 • weet je welke middelen je nodig hebt
 • heb je een goede intro en afsluiting
 • speel je met de inhoud
 • overdrijf je niet met dia's
 • heb je een goede interactie met de cursisten

 

Methodiek

Klik hier voor methodiek en aanpak.