Teambuilding/teammanagement

Together each achieves more.

Hét werkpunt van elke leidinggevende om van zijn groep een hecht team te maken. Niet gemakkelijk maar noodzakelijk.  

 Teamleden hebben namelijk bepaalde eigenschappen zodat door inzet, samenwerking en motivatie betere resultaten bereikt worden. Niet iedereen wil echter als een voorbeeldig teamlid door het leven gaan.  Sommigen komen gewoon hun taken uitvoeren en al de rest is bijzaak.

 

 De teamspirit bewaken is een uitdaging voor de leidinggevende die zijn resultaten wil behalen in een professioneel aangename omgeving. De meerwaarde van teamwerk komt in vele facetten van het samenwerken aan bod en zorgt er o.a. voor dat mensen bij afwezigheid van een collega iets extra doen, dat vergaderingen leuk en productief zijn, dat er nieuwe ideeën komen uit het team, dat er vlotter omgegaan wordt met  veranderingen, enz. … .

 Moet er veel extra gebeuren om tot dit resultaat te komen ?  Neen, maar voortdurende aandacht is wel nodig. Deze opleiding op zich is al een uitstekend teambuildingsmoment.

 

Maatwerk  :

Aangezien uw organisatie uniek is, zijn uw medewerkers dit ook. Elke vraag wordt dan ook op maat behandeld en aangepast aan uw doelstelling. Interactie, herkenbaarheid, praktijkgerichtheid en oefeningen komen in elke opleiding standaard aan bod. 

Klik op contact voor meer informatie.

Doelgroep  :

Leidinggevenden die op zoek zijn naar de waarden die een goed team vormen en technieken en tips willen leren kennen om er concreet mee te werken.

Teams die via een ”voorbeeld” teamdag de bevestiging of de aanzet willen om van hun team een prettig en constructief geheel te maken.

Doelstelling  :

Na de opleiding weten leidinggevenden hoe zij aan de slag kunnen met hun team. Iedere deelnemer krijgt individueel toepasbare tips.

Het team leert elkaar beter kennen, niet alleen op vlak van samenwerken maar ook op vlak van normen en waarden. Afspraken bezegelen deze dag.

Competenties  :

 • Volgende competenties komen aan bod en worden zo versterkt  :
 • gesprekstechnieken
 • groepsdoelstellingen formuleren
 • samenwerken
 • afspraken maken
 • brainstormen.

 

Kort overzicht mogelijke inhoud  :

 • leuke voorstellingsronde zoals weinigen mekaar kennen
 • rollenspel ter verduidelijking  :  hoe ontstaat een team ?
 • zijn jullie een groep of een team en waarom ?
 • wat zijn uiterlijke kenmerken van een goed functionerend team ?
 • wat ontbreekt bij jullie ?
 • hoe liggen de onderlinge verhoudingen ?
 • wat zijn de sterke/zwakke punten van jullie team ?
 • samenwerkingsspel 1+ nabespreking
 • teamrollen  :  Belbin
 • bespreking  :    omzetting van elke rol in de praktijk
 • samenwerkingsspel 2 + nabespreking
 • SWOT-analyse team
 • bouwstenen van een goed team
 • communiceren in een team, met een team, als een team
 • feedback geven
 • samenwerkingsspel 3
 • afspraken.

 

Na deze training  :

 • kent iedereen zijn eigen teamrol, de rol van de collega’s
 • is er een dynamische sfeer in de groep
 • zijn moeilijkere zaken bespreekbaar gemaakt
 • leer je je collega’s op een andere manier kennen
 • heb je meer begrip voor mekaar
 • wil je er samen voor gaan
 • weet je hoe je overkomt in team.

 

Methodiek

Klik hier voor methodiek en aanpak.

 

Bijkomende opmerking  :

Deze opleiding kan zowel plaats vinden intern in het bedrijf of op een externe locatie. De opdrachten worden aangepast aan de fysiek en de haalbaarheid van de deelnemers. Er zijn een 3 à 4-tal intense samenwerkingsmomenten.

Een voorbereidend gesprek zorgt voor de juiste afstemming en haalbaarheid van de gewenste resultaten.