Feedback geven en krijgen

Een onmisbare vaardigheid voor leidinggevende en medewerker

Als leidinggevende is het heel belangrijk om altijd (op een positieve manier) feedback te geven aan je medewerkers. Immers zo weten ze wat je denkt over hun prestaties, over hun inzet, over hun gedrag, over hun resultaten.

Als medewerker krijg je feedback van je leidinggevende maar geef je ook feedback aan je leidinggevende en je collega’s. En waarom is iets wat per definitie voor de hand liggend is nu zo moeilijk ?   Feedback wordt jammer genoeg dikwijls geassocieerd met het geven van kritiek, een per definitie negatief woord. Niet noodzakelijk, want opbouwende kritiek is een meer dan degelijke en noodzakelijke vorm van feedback.  We doen het gewoon veel te weinig en dan meestal nog in de negatieve omgeving. Geven van feedback is één zaak, en niet altijd gemakkelijk, maar op gepaste wijze feedback ontvangen is een al evenzeer belangrijke vorm van communicatie tussen de leidinggevende en zijn medewerker en tussen collega’s onderling. Door op een correcte manier feedback te geven, duid je op aanknopingspunten om bij te sturen, maar even goed op excellerend gedrag. Onthou echter dat wie veel zaait ook veel zal oogsten en zowel het individu als het team zal motiveren tot spontane acties.

Feedback geeft medewerkers sturing en is goed voor het zelfbeeld en het zelfvertrouwen.

Maatwerk  

Aangezien uw organisatie uniek is, zijn uw medewerkers dit ook. Elke vraag wordt dan ook op maat behandeld en aangepast aan uw doelstelling.

Klik op contact voor meer informatie.

Doelgroep  

Iedere werknemer die elke kans wil aangrijpen om op een oprechte en consequente manier met feedback om te gaan.

Doelstelling  

Na deze training weet je perfect hoe en in welke situaties je op een gepaste manier zowel positieve als negatieve feedback kan geven zonder dat de werkrelatie daardoor in gevaar komt.

Bovendien weet je hoe er op een correcte manier op te reageren.

Competenties  

Volgende competenties worden door deze opleiding versterkt  :

 • feedback geven
 •  feedback ontvangen
 •  correctief gesprek
 • stellend gesprek
 • spreken in de ik-vorm
 • werken met cijfers en feiten.

Kort overzicht mogelijke inhoud  :

 • wat is feedback ?
 • voordelen  (nadelen van het geven van feedback)
 • positieve feedback  :  wat doet het met een medewerker, met de leidinggevende ?
 • negatieve feedback  :  wat doet het met een medewerker, met de leidinggevende ?
 • enkele voorbeelden uit eigen praktijk van positieve feedback
 • inoefening
 • voorbeelden van negatieve feedback uit eigen praktijk
 • inoefening
 • het Johari venster  :  zelfreflectie invullijst en verklaring
 • hoe en wanneer geef ik op een correcte manier positieve feedback ?
 • hoe tolerant ben je ? 
 • feedback ontvangen  : goed gegeven feedback kan door een “verkeerd” ontvangst toch nog voor wrevel zorgen.
 • valkuilen   
 •  hoe moet het dan wel ?  :
 • luisteren
 • voorbeelden vragen
 • samenvatten
 • afspraken
 • inoefening via rollenspelen.

Tot slot  :

7 principes uit eigen praktijk van correcte feedback.

Oefeningen uit eigen praktijk met video opname.

Elke deelnemer noteert voor zichzelf minstens 1 situatie waarin hij/zij in de toekomst wel en op een correcte manier feedback zal geven.

Na deze training  

 • de juiste momenten uit te kiezen om feedback te geven
 • goed en correct feedback te geven
 • op een correcte manier reageren als je feedback gegeven wordt
 • je zelfzekerder te voelen
 • feedback te gebruiken als motivator en als stimulator

Methodiek

Klik hier voor methodiek en aanpak.