Assertiviteit

                                                     Tegen deze training mag je zeker geen neen zeggen.                                                                                                                                                          

Definieer assertiviteit eens voor jezelf … Hoe omschrijf je het dan : met een voorbeeld of met een beschrijving ? Veel mensen vinden dit niet gemakkelijk omdat het één van die woorden is die veel gebruikt worden, maar waarvan zeker niet iedereen de juiste definitie kan geven. Meestal is het antwoord  :  “je niet laten doen” of “eens goed je gedacht zeggen”. 

Als je het al niet goed kan definiëren, hoe wil je het dan goed gebruiken ?  Nochtans zijn er vele toepassingen in het dagelijks functioneren op het werk. Assertiviteit zorgt voor evenwicht in je bestaan en dat van de mensen in jou omgeving. Je kan zelfs leren assertief communiceren. Zo geef je aan een collega aan dat hij overdrijft, onderhandel je met een boze klant, zeg je aan iemand dat zijn gedrag onaangepast is, breng je een morrende bezoeker tot rede, zeg je dat iets jou stoort, zeg je nee omdat het neen is … 

Herkenbaar ? Deze training helpt jou om, wat ook je functie in het bedrijf is, medewerker of leidinggevende, op een assertieve manier te reageren.

Maatwerk

Aangezien uw organisatie uniek is, zijn uw medewerkers dit ook. Elke vraag wordt dan ook op maat behandeld en aangepast aan uw doelstelling.

Klik op contact voor meer informatie.

Doelgroep

Iedereen die door op een respectvolle manier te communiceren wil leren zeggen wat hij wil bereiken.

Doelstelling

Na deze training kunnen de deelnemers in voor hen specifieke situaties op een gepaste manier hun gevoelens en vaststellingen uiten zonder de relatie te verstoren. Zij weten in welke situatie assertief communiceren aangewezen is.

Competenties

Volgende competenties komen aan bod  :

 •  positief communiceren
 •  nee zeggen
 •  respectvol luisteren
 •  empathie
 •  zelfvertrouwen

Kort overzicht mogelijke inhoud  :

 • wat zijn jou “probleemgebieden” in relatie tot je leidinggevende/collega ?
 • wat ervaar je in jezelf in zo een situatie ?
 •  hoe gedraag jij je dan en hoe voelt dit aan ?
 • spiegeltest  :  hoe assertief ben je nu ?
 •  wat weerhoud je van assertief te zijn ?
 • verschil tussen subassertiviteit, agressiviteit, manipulatie, assertiviteit ?  Voorbeelden.
 • het assertieve script
 • toepassingen uit eigen praktijk  :  oefenen, oefenen …
 •  toepassingsmogelijkheden en inoefening  : 
 • neen - zeggen
 • kritiek geven
 • agressiespiraal doorbreken
 • opkomen voor je mening
 • RET  -  rationeel denken
 • persoonlijk actieplan opstellen.

Na deze training

 • herken je situaties waarin jij subassertief reageert
 • weet je hoe je assertief kan reageren
 • ken je de technieken om assertief te communiceren
 • kan je grenzen stellen
 • kun je meer evenwicht in je relaties met collega’s en leidinggevende stoppen
 • ben je in je zelfvertrouwen gegroeid.

Methodiek

Klik hier voor methodiek en aanpak.