Methodiek: de juiste aanpak tijdens uw opleiding of begeleiding

Methodiek

Bvba De Gussem Training & Consulting begint het samenwerkingstraject steeds vanaf de huidige situatie om te komen tot de gewenste situatie. Dit impliceert onder meer heel praktijkgerichte trainingen op maat. Deelnemers reiken cases uit eigen ervaring aan.

Interactie en inbreng van iedere deelnemer is evident . Er zit veel variatie in de aanpak om betrokkenheid en deelname aan te moedigen :  zo is er afwisselend, rekening houdend met de situatie, subgroepwerking, zelfreflectie vragenlijsten, rollenspelen, ervaringsuitwisseling, ruimte voor natuurlijke obstructie … , discussies en korte theoretische uiteenzettingen. 

Er wordt gestreefd naar duidelijkheid en uniformiteit in de aanpak, rekening houdend met de mens en zijn werk- en leefomgeving. Onmiddellijke herkenning van de aangereikte materie en bruikbaarheid zijn inherent aan deze opleidingen.  Samenwerken met Bvba De Gussem Training & Consulting staat garant voor een vlotte en praktische samenwerking en resultaat.Concreet betekent dit dat de trainer contact neemt (telefonisch – bezoek ..) om de aanleiding van de vraag te  verduidelijkenen om de te verwachten veranderingen vast te leggen. Dit samen met de verantwoordelijke en/of het afdelingshoofd. .

 

Nazorg

Gedurende een periode van 2 maand na de opleiding kunnen de deelnemers via mail of telefoon gratis ondersteuning krijgen over aan het onderwerp gerelateerde vragen. De mogelijkheid bestaat om aan de deelnemers een getuigschrift te bezorgen om hun inzet en medewerking te appreciëren. Dit is een leuke motivator om de training in de eigen praktijk toe te passen.