Individuele coaching

Coaching is een begrip dat onlosmakelijk verbonden is met het begeleiden van één of meerdere individuen. 
 

Het woord op zich is populair en men heeft er zelfs woorden bijgevoegd om de actie te verduidelijken. Denk maar aan personal coach, mental coach, e-coach, mediacoach, teamcoach enz. Dat de vlag niet altijd de lading dekt, zal u ondertussen wel al duidelijk zijn.
Coachen in de juiste betekenis is bedoeld om mensen te helpen zichzelf te ontdekken en dus zelfstandig te worden en de eigen grenzen af te tasten. 

In vergelijking met een groepstraining kan dit beklijvender en diepgaander zijn omdat de betrekkingskant en persoonlijke problematiek grondiger uitgewerkt worden.

Dit betekent concreet dat we, vertrekkend van een duidelijke behoefte, vooraf bepalen of coaching wel de juiste techniek is om de kennis, vaardigheid of attitude van de medewerker op het gewenste niveau te brengen. Eens dit vastgesteld is, formuleren we de concrete persoonlijke doelstellingen "op maat" en kunnen we aan de slag om dit doel te bereiken.

In vele gevallen is coaching een snelle manier om de individuele behoefte van een medewerker op peil te brengen.

In die zin kan individuele coaching een heel snel en goed alternatief zijn voor een medewerker met een individuele behoefte die anders eventueel zou ingevuld kunnen worden met een open training. Daar zou hij of zij wel algemeen aangesproken worden, maar voor de individuele vertaling en invulling van de specifieke behoeften zou hij of zij zelf moeten zorgen. U hebt ongetwijfeld ook al ervaren dat de omzetting van theorie naar gebruiksklare materie, door één individu, niet of slechts zelden gebeurt.

In de praktijk vertrekken we dus van "onbewust onbekwaam" om in vier stappen tot "bewust bekwaam" te komen.